Algemene voorwaarden Felon la Pierre

Afspraken:
De floatbehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats en worden in overleg met cliënt
ingepland.
Annulering:
Annulering van een float behandelingen is tot 48 uur voor aanvang telefonisch en/of per e-mail mogelijk. Hierna
worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht.
Behandeling:
* Het is de keuze van cliënt om een floatbehandelingen te ondergaan. Cliënt is zich ervan bewust dat
deze behandeling als doel heeft het algemene welbevinden te beïnvloeden. Cliënt waarschuwt de
floatbehandelingen onmiddellijk wanneer zijn/haar welbevinden op enige wijze wordt aangetast.
* Floatcentrum West-Friesland verleent geen medische behandelingen. Bij medische behandelingen dient
cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te
ondergaan.
* Cliënt mag van Floatcentrum West-Friesland verwachten dat hygiëne belangrijk is.Floatcentrum West-Friesland verwacht dat ook van de cliënt. Floatcentrum West-Friesland heeft het recht een behandeling te
annuleren indien er naar het oordeel van Floatcentrum West-Friesland geen sprake is van een hygiënische
situatie bij de cliënt. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
* Floatcentrum West-Friesland heeft het recht een cliënt van behandeling uit te sluiten.
Betaling:
Betaling geschiedt direct na de floatbehandelingen en uitsluitend contant.
Persoonlijke gegevens:
* Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake
gesprek of gedurende de behandeling aanFloatcentrum West-Friesland verstrekt en zal Floatcentrum West-Friesland inlichten zodra er wijzigingen voordoen.
* Floatcentrum West-Friesland is niet verantwoordelijk voor schade en / of letsel als gevolg van niet
volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke
en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
* Indien cliënt medicijnen gebruikt dan dient cliënt die voorafgaand aan de behandeling door te geven.
* Indien cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap
moeizaam verloopt dan dient cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te geven.
* Persoonlijke gegevens van cliënt worden zonder toestemming van cliënt niet aan derden verstrekt
Cadeaubonnen:
* De cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Ze zijn alleen
inwisselbaar indien ze voorzien zijn van een stempel en handtekening van Floatcentrum West-Friesland.
* Bij verlies of verjaring van de cadeaubon vervalt het recht op nog openstaande
behandeling(en).
* Elke cadeaubon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden.
* De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.
* Het reproduceren van cadeaubonnen en/of strippenkaarten is verboden, handel en verkoop vindt
uitsluitend plaats door of via Floatcentrum West-Friesland.
Overig:
Floatcentrum West-Friesland is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van
persoonlijke bezittingen van de klant.